O'Reilly logo

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Komponenty, funkcje i ustawienia systemu Windows

W tym rozdziale znajdziesz najbardziej przydatne komponenty, funkcje i ustawienia konfiguracyjne systemu Windows Vista lub jeśli wolisz — encyklopedyczny przegląd wszystkich możliwości, które oferuje Ci ten system. Niektóre z ważniejszych aplikacji i narzędzi systemowych można uruchomić za pomocą skrótów znajdujących się w menu Start, jednak inne ciekawe programy nie rzucają się tak w oczy i są dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy dobrze wiedzą, gdzie ich szukać.

Większość operacji w systemie Windows można wykonać, korzystając w wielu różnych metod. Z tego powodu charakterystyka każdego z opisanych w tym rozdziale narzędzi rozpoczyna się od nazwy komponentu w postaci, w jakiej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required