O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przygotowania i założenia

W tym miejscu znajdziesz ogólny zarys przyjętych przeze mnie założeń dotyczących Twojej wiedzy, a także oprogramowania, jakie powinieneś mieć zainstalowane w komputerze.

Python 3 i programowanie

Wprawdzie niniejszą książkę napisałem, nie zapominając o początkujących, ale jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z programowaniem, to powinieneś przynajmniej poznać podstawy języka Python. Jeśli jeszcze nie opanowałeś podstaw, zachęcam Cię do lektury samouczka dla początkujących programistów Pythona, książki przeznaczonej dla początkujących (na przykład Dive Into Python1 lub Learn Python the Hard Way2) bądź też tak dla rozrywki do zapoznania się z materiałami w witrynie Invent Your Own Computer Games3. Wszystkie wymienione zasoby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required