O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Niniejszą książkę traktuję jako swego rodzaju próbę podzielenia się z czytelnikami moimi doświadczeniami, jakie zdobyłem w trakcie podróży od „hakera” do „inżyniera oprogramowania”. Znajdziesz tutaj informacje przede wszystkim z zakresu testowania, ale jak się wkrótce przekonasz, także z wielu innych dziedzin.

Na początek dziękuję, że sięgnąłeś po tę książkę.

Jeśli kupiłeś jej egzemplarz, tym bardziej jestem wdzięczny. Natomiast jeśli czytasz bezpłatną wersję opublikowaną w internecie, to nadal jestem wdzięczny, że zdecydowałeś się poświęcić swój czas na lekturę. Kto wie, być może gdy dotrzesz do końca książki, uznasz ją za wartą zakupu dla siebie lub przyjaciela.

Jeżeli masz jakiekolwiek komentarze, pytania lub sugestie, podziel ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required