O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 16.

Uwierzytelnianie po stronie serwera i imitacje w Pythonie

Zajmiemy się teraz kodem po stronie serwera naszego systemu uwierzytelniania. W tym rozdziale nadal będziemy opierać się na imitacjach, ale tym razem w Pythonie. Ponadto dowiesz się, jak w Django dostosować do własnych potrzeb system uwierzytelniania.

Rzut oka na wersję eksperymentalną widoku logowania

Na końcu poprzedniego rozdziału mieliśmy opracowany kod działający po stronie klienta i odpowiedzialny za wysyłanie asercji uwierzytelniania do znajdującego się w serwerze widoku logowania. Pracę rozpoczniemy od utworzenia wspomnianego widoku, a następnie przejdziemy dalej do funkcji systemu uwierzytelniania.

Oto wersja eksperymentalna widoku logowania:

def persona_login(request): ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required