O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 15.

Użycie JavaScript do uwierzytelniania użytkownika, integracji wtyczek i przygotowania imitacji

Nasze piękne listy rzeczy do zrobienia są dostępne od paru dni, a użytkownicy zaczynają zgłaszać propozycje i uwagi dotyczące aplikacji. „Uwielbiamy tę witrynę — tak twierdzą — ale nieustannie giną nasze listy. Ponadto konieczność zapamiętania adresu URL jest niewygodna. Byłoby świetnie, gdyby można było zapamiętać rozpoczęte przez nas listy”.

Pamiętasz Henry’ego Forda i szybsze konie? Kiedy słyszysz o potrzebie zgłaszanej przez użytkownika, ważne jest przeanalizowanie jego wypowiedzi i podjęcie próby ustalenia, jaką tak naprawdę zgłasza potrzebę. Zadaj sobie wówczas pytanie: czy propozycję użytkownika mogę przekuć na nową, fascynującą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required