O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 10.

Weryfikacja danych wejściowych i organizacja testu

W kilku kolejnych rozdziałach będziemy zajmować się testowaniem i implementacją weryfikacji danych wejściowych użytkownika. Będziemy mieli także możliwość przeprowadzenia drobnych porządków w kodzie zarówno aplikacji, jak i testów.

Testy funkcjonalne weryfikacji danych — ochrona przed pustymi elementami

Gdy pierwsi użytkownicy zaczęli korzystać z witryny, zauważyłeś, że czasami popełniają błędy wprowadzające bałagan w ich listach. Przykładem może być przypadkowe tworzenie pustych elementów lub umieszczenie na liście dwóch takich samych elementów. Komputery mają pomagać nam w uniknięciu popełniania tego rodzaju pomyłek, zobaczmy więc, jak można usprawnić naszą witrynę internetową. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required