O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 6.

Przygotowanie minimalnej działającej wersji witryny

W tym rozdziale zajmiemy się problemami odkrytymi na końcu poprzedniego rozdziału. Najpierw przystąpimy do rozwiązania problemu związanego z usuwaniem danych wygenerowanych w trakcie wykonywania testu funkcjonalnego. W dalszej części rozdziału rozwiążemy ogólniejszy problem, jaki niewątpliwie stanowi przyjęte podejście pozwalające na obsługę tylko jednej globalnej listy rzeczy do zrobienia. Zademonstruję wówczas technikę TDD o znaczeniu krytycznym, czyli adaptację istniejącego kodu za pomocą przyrostowego procesu krok po kroku. Dzięki wspomnianemu procesowi przejdziesz od etapu działającego kodu do kolejnego etapu działającego kodu. Mam na myśli postępowanie w stylu Testing Goat, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required