O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 5.

Zapis danych wejściowych użytkownika

Nasza aplikacja pobiera wpisany przez użytkownika element listy rzeczy do zrobienia i przekazuje go do serwera. Dlatego też możemy gdzieś zapisać wspomniany element i wczytać go później, gdy zajdzie potrzeba.

Kiedy zaczynałem pisać ten rozdział, od początku zastanawiałem się nad odpowiednim rozwiązaniem dla naszej aplikacji: wiele modeli dla list i elementów listy, wiele różnych adresów URL przeznaczonych do dodawania nowych list i elementów, trzy nowe funkcje widoku i kilka nowych testów jednostkowych dla wymienionych wcześniej komponentów. W pewnym momencie zatrzymałem się. Wprawdzie uznałem się za wystarczająco sprytnego, aby jednocześnie ogarnąć wszystkie wymienione problemy, ale istota technik ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required