O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK F

Ściąga

Na ogólne życzenie przedstawiona tutaj „ściąga” została oparta na lekko zmodyfikowanych ramkach znajdujących się na końcu poszczególnych rozdziałów. Moim celem jest przypomnienie wybranych aspektów i wskazanie rozdziałów, w których znajdziesz więcej informacji na dany temat. Mam nadzieję, że uznasz tę ściągę za użyteczną.

Początkowa konfiguracja projektu

• Pracę rozpocznij od przygotowania informacji od użytkownika, a następnie mapuj je na pierwszy test funkcjonalny.

• Wybierz framework testów — unittest jest dobrym wyborem, inne, takie jak PyTest i nose, również oferują pewne zalety.

• Wykonaj test funkcjonalny i zobacz pierwsze oczekiwane niepowodzenie.

• Wybierz framework sieciowy, na przykład Django, i dowiedz się, jak wykonywać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required