O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Poznajemy Slic3r

Slic3r jest darmowym programem, który przygotowuje pliki STL do druku przestrzennego

Autor: Eric Weinhoffer

Masz już drukarkę 3D i plik z modelem do wydrukowania, więc czas na następny krok. Teraz musisz ten model podzielić na warstwy i utworzyć plik z kodem G, który będzie zrozumiały dla drukarki. Możesz do tego użyć jednego z dostępnych programów, a jest ich wiele, na przykład Slic3r, KISSlicer, CuraEngine, MakerBot Slicer czy Skeinforge (patrz punkt „Slicery” w Dodatek A na końcu książki). Niektóre z nich są zintegrowane z oprogramowaniem sterującym drukarką, a inne, jak Slic3r i KISSlicer, mogą być używane jako aplikacje samodzielne.

Slic3r zyskał sobie dużą popularność, ponieważ jest darmowy, wieloplatformowy, stosunkowo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required