O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Modelowanie 3D dla zupełnych nowicjuszy

Zaprojektuj w kilka minut za pomocą programu Tinkercad nasadkę na ołówek w kształcie głowy robota

Autor: Blake Maloof

Drukowanie przestrzenne może być stosowane w wielu dziedzinach, począwszy od twórczości artystycznej, przez wzornictwo, aż po wyrób części zamiennych na własne potrzeby. Lecz u tych, którzy dopiero poznają tę technologię, przerażenie może budzić konieczność zdobycia umiejętności posługiwania się programem do modelowania przestrzennego i obsługiwania drukarki. Nauczenie się wszystkiego, co jest potrzebne, aby zrealizować cały proces od pomysłu aż po ostateczny wydruk, nie należy do rzeczy łatwych, ale też nie ma potrzeby, żeby robić wszystko od razu samodzielnie. Jeśli tylko potrafisz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required