O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Swoją pierwszą aplikację internetową nazwałem Terrania. Jej użytkownik odwiedzający strony tej aplikacji mógł tworzyć wirtualne istoty, modyfikować ich parametry i obserwować, jak sobie radzą w wymyślonym przeze mnie wirtualnym świecie. Stworzenia użytkowników mojej aplikacji tułały się po świecie, jadły rośliny (lub pożerały inne stworzenia), staczały bitwy i zaprzyjaźniały się ze stworzeniami pozostałych użytkowników. Każdy użytkownik otrzymywał dwa razy dziennie wiadomość poczty elektronicznej podsumowującą zdarzenia związane z funkcjonowaniem jego przedstawiciela w wirtualnym świecie.

Nazywanie tego systemu aplikacją internetową jest pewnym nadużyciem — w tamtym czasie nie przyszłoby mi do głowy zaliczanie mojego dzieła do tej kategorii. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required