O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Integralność danych i bezpieczeństwo

Nasza aplikacja nareszcie działa prawidłowo — doskonale radzi sobie ze wszystkimi danymi wejściowymi i wyjściowymi w formacie Unicode. W internecie aż roi się od użytkowników, którzy niecierpliwie czekają na wydanie naszego oprogramowania.

Zanim jednak upublicznimy opracowane właśnie rozwiązania, powinniśmy uważnie przeanalizować dane, które nasza aplikacja w przyszłości będzie przetwarzała i składowała, pod kątem potencjalnych zagrożeń dla funkcjonowania tego programu. Dane naszej aplikacji, które z czasem w coraz większej ilości będą przenikały do jądra naszego systemu (jeśli to zdanie nie jest jasne, warto wrócić do lektury Rozdział 2.), w przyszłości będą najcenniejszym zasobem tego oprogramowania. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required