O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. i18n, L10n i Unicode

Umiędzynarodowienie oprogramowania (ang. software internationalization), lokalizacja oprogramowania (ang. software localization) i standard Unicode to trzy bardzo popularne zagadnienia w środowisku programistów współczesnych aplikacji internetowych. Jeśli zbudujemy i wdrożymy aplikację internetową pozbawioną możliwości obsługi wielu języków, będziemy się musieli pogodzić z utratą ogromnej liczby potencjalnych użytkowników. Z najnowszych badań wynika, że obowiązującym w świecie programowania językiem angielskim posługuje się około 510 milionów mieszkańców naszego globu. Oznacza to, że jeśli naszą aplikację skierujemy tylko do osób znających ten język, automatycznie wykluczymy z grona jej potencjalnych użytkowników ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required