O'Reilly logo

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji by Cal Henderson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Środowiska wytwarzania oprogramowania

Zanim przystąpimy do pisania rzeczywistych aplikacji, powinniśmy wiele rzeczy uważnie przemyśleć i zaplanować. Praca w licznym zespole nad aplikacją obejmująca ogromną bazę kodu jest zupełnie innym wyzwaniem niż samodzielne tworzenie małych aplikacji internetowych. Jak należy koordynować pracę wielu programistów? Jak rozwiązać problem jednoczesnej pracy na tym samym kodzie przez więcej niż jednego programistę? Jak należy śledzić przebieg prac i wykrywać zadania, których realizacja wymaga przyspieszenia? Jak zagwarantować, że nasze prace nie utrudnią użytkownikom korzystanie z aktualnie udostępnianej witryny internetowej?

W niniejszym rozdziale spróbujemy znaleźć odpowiedź na każde z tych pytań. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required