O'Reilly logo

Responsywne strony WWW. Technologia na start! by Andrew Fisher, Craig Sharkie

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Responsywna treść

Treść to stosunkowo szerokie i niejasne pojęcie, dlatego poniżej przedstawiliśmy definicję, którą będziemy się posługiwać w tej książce.

Treść to wszystko, co użytkownik witryny konsumuje podczas interakcji z naszymi usługami”.

Według tej definicji treścią jest wszystko, zaczynając od obrazków, poprzez elementy nawigacyjne, formularze, słowa po klipy wideo. Ograniczenie naszego wyobrażenia treści wyłącznie do danych umieszczonych w głównym elemencie div absolutnie nie wystarczy. Przyjęcie punktu widzenia związanego z konsumpcją pozwala nam uwzględniać także tych użytkowników witryny, którzy nie są ludźmi, takich jak boty i programy.

Responsywna treść (ang. responsive content, w skrócie: RC) jest zatem sposobem pozwalającym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required