O'Reilly logo

Responsywne strony WWW. Technologia na start! by Andrew Fisher, Craig Sharkie

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Obrazy adaptacyjne

Obrazy adaptacyjne — drugi filar metodologii RWD — pozwalają nam dostarczać materiały graficzne, które nie podlegają ograniczeniom związanym z ustaloną wielkością obszaru prezentacji. Obrazy te są w stanie dostosowywać się do różnych rozmiarów obszaru prezentacyjnego oraz rozdzielczości ekranu. Stanowią próbę rozwiązania dwóch problemów, z jakimi muszą borykać się wizualne elementy stron w dobie aplikacji przeznaczonych także na urządzenia mobilne.

Pierwszy z tych problemów polega na tym, że jeśli struktura witryny jest elastyczna, to tę samą cechę musi mieć także jej zawartość. W przeciwnym razie, gdy struktura będzie się zmieniać, wokół wszystkich nieelastycznych elementów będą się pojawiały puste obszary. I choć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required