O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Hosting i wdrażanie

13.0. Wprowadzenie

W przeszłości wdrożenie aplikacji Rails było prawdziwym wyzwaniem. Jednym z powodów, dla których wdrożenie to stanowiło znacznie większe wyzwanie niż tworzenie aplikacji, było to, że środowisko Rails nigdy nie brało odpowiedzialności za wdrażanie. Innym był fakt, że nie istniał żaden dobry sposób na wdrożenie aplikacji Rails na serwerze Apache, który do tej pory jest najczęściej używanym serwerem sieciowym na świecie (zwłaszcza w środowiskach GNU/Linux). Problemy związane z FastCGI i brak obsługi tego interfejsu w Apache (szczególnie w gałęzi 1.3) tylko pogarszały i tak już niezbyt dobrą sytuację.

Późne pojawienie się łatwych i niezawodnych sposobów wdrażania Rails nie było przeszkodą w uzyskaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required