O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Debugowanie aplikacji Rails

10.0. Wprowadzenie

Błędy są wpisane w każdy projekt programistyczny. Są to usterki programu powodujące, że rezultat jego uruchomienia różni się od oczekiwanego. Mogą się do nich zaliczać oczywiste problemy, takie jak literówki w składni, jak również takie, które bardzo trudno wykryć ze względu na ich ulotną naturę. Błędy często pojawiają się w wyniku przekazania do programu nieprawidłowych danych wejściowych lub przy jego uruchomieniu w środowisku wcześniej nieprzewidzianym przez programistę.

Debugowanie polega na polowaniu na błędy i ich naprawianiu. Doświadczeni programiści godzą się z faktem, że błędy się zdarzają, i wyrabiają sobie szereg zdolności, które ułatwiają walkę z nimi. Wykrywanie błędów może ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required