O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Action Mailer

9.0. Wprowadzenie

Udostępnił Dae San Hwang

Wiele osób każdego dnia otrzymuje dziesiątki, jeśli nie setki, e-maili. Duża część tych listów nie jest wysyłana przez ludzi. Są generowane i wysyłane automatycznie przez programy komputerowe. Jeśli np. zapiszemy się do newslettera, to będzie do nas wysyłany przez automat. Gdy składamy zamówienie przez internet, potwierdzenie przyjęcia zostanie automatycznie wygenerowane przez odpowiednią aplikację. Odzyskiwanie hasła również najczęściej polega na wysłaniu serii automatycznie wygenerowanych wiadomości e-mail.

A zatem w pełni wyposażone środowisko aplikacji sieciowych musi posiadać możliwość generowania i wysyłania e-maili. W Rails odpowiedzialny za to jest mechanizm Action Mailer. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required