O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

To musi wyglądać zgoła niesamowicie, gdy ktoś nieposiadający kwalifikacji medycznych wchodzi na salę operacyjną, prosi o skalpel i (o zgrozo) zaczyna operować. Natomiast nikogo nie dziwi sytuacja, kiedy to klient nieposiadający umiejętności programistycznych prosi w księgarni o książkę czy książki, które jeszcze tego samego popołudnia umożliwiają mu zrobienie pierwszego kroku w kierunku utworzenia własnej aplikacji webowej. Kroku raczej niewielkiego, bo poprzeczka wymagań dla twórców aplikacji webowych ustawiona jest raczej wysoko — nie sposób wyobrazić sobie odpowiedzialnego tworzenia takowych bez dobrej znajomości technologii SQL, HTML, no i — oczywiście — jednego z modnych języków programowania, czyli JavaScriptu czy PHP. Na szczęście, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required