O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Modele widokowe

Użytkownik naszego serwisu może żądać informacji, których sformułowanie w języku naturalnym nie przedstawia żadnego problemu, ale fizyczne uzyskanie ich z bazy danych stanowić może nie lada problem. Ot, chociażby zobaczmy, jak zwyczajne zapytanie użytkownika o „listę filmów, które aktualnie wyświetlane są w jego najbliższej okolicy” przekłada się na konkretny kod w Rails.

„Aktualnie” i „najbliższa okolica” to pojęcia zgoła „nieostre” i ich przełożenie na konkretne konstrukcje programistyczne wymaga pewnego zastanowienia. Jeśli przyjąć, że „aktualnie” oznacza tyle, co „w najbliższym tygodniu”, można pokusić się o pierwszą przymiarkę:

MovieShowtime.find(:all, :include => [:movie, :theatre], :conditions => " movie_showtimes.start_time ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required