O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Dziedziczenie wielotabelaryczne

W poprzednich rozdziałach nasz początkowo prymitywny model ulegał sukcesywnym przeobrażeniom, a my włożyliśmy wiele wysiłku w uczynienie go odpornym na błędy warstwy aplikacyjnej lub poczynania nieudolnych (bądź złośliwych) użytkowników. Dla czytelników, którzy po dotychczasowej lekturze książki mają prawo poczuć się jak specjaliści w zakresie integralności referencyjnej oraz definiowania ograniczeń w schematach, mamy tym razem niespodziankę: opiszemy pewną cechę ActiveRecord, której wykorzystanie wymaga rozluźnienia reguł integralności referencyjnej, nad przestrzeganiem których z takim mozołem pracowaliśmy.

Ów brak szacunku dla integralności referencyjnej ze strony ActiveRecord stanie się mniej zagadkowy, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required