O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Dane dziedzinowe

Tabele dziedzinowe (domain tables) pełnią wyjątkową rolę w modelowaniu: nie służą do magazynowania danych przetwarzanych dynamicznie przez aplikację, lecz raczej stanowią bazę wiedzy na temat pewnego problemu. Ich zawartość pozostaje najczęściej niezmienna nie tylko przez cały czas wykonywania aplikacji, lecz przeważnie przez cały okres życia tejże aplikacji. W naszym schemacie, opisywanym w Rozdział 6., tabelą taką jest tabela ratings, zawierająca sformalizowany katalog znaczeń kryterium wiekowego dla kinomanów. Niezależnie od tego, jakie dane o klientach, kinach, projekcjach, transakcjach i biletach przechowywane będą w naszej bazie, zawartość tabeli ratings zdeterminowana jest oficjalnymi ustaleniami komisji CARA ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required