O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Refaktoryzacja bazy do trzeciej postaci normalnej

W poprzednim rozdziale skonstruowaliśmy prosty zestaw tabel i klas modelowych, który wydaje się być odporny na niepoprawne dane. Za pomocą odpowiednich testów staraliśmy się zapewnić, że wszelkie powiązania między tabelami są prawidłowe, a w każdym z pól znajdują się poprawne dane.

Wydawałoby się zatem, że czas już opuścić krainę modelowania danych i przystąpić do tworzenia interfejsu czołowego naszego serwisu sprzedaży biletów. Rychło jednak okazałoby się, że nasz serwis wymaga szybkiego uzupełnienia o pewne niezbędne elementy, takie jak ewidencjonowanie transakcji sprzedaży czy też przechowywanie informacji o liczbie miejsc w każdej z sal projekcyjnych.

Niezależnie od tego, za jak bezpieczną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required