O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Widok z góry

Co to znaczy „enterprise?”

Wielkie serwisy internetowe, takie jak Amazon, eBay czy Google, korzystają z tysięcy, a nawet dziesiątków tysięcy serwerów — o tym czytelnik zapewne doskonale wie. I niemal odruchowo konfrontuje to z własną aplikacją webową (bo prawdopodobnie choć jedną stworzył) obywającą się zaledwie kilkoma serwerami, pojedynczym serwerem czy nawet tylko fragmentem puli zasobów współużytkowanego serwera.

I natychmiast przychodzi refleksja: aplikacja wykonująca pracę wymagającą mocy tysiąca serwerów — to z jednej strony, imponujące, z drugiej natomiast, niewątpliwie wymagające niebanalnego projektu. No właśnie: jak się w ogóle do takiego projektu zabrać, jakie cele należy wyznaczyć, jakie podjąć decyzje, by w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required