O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Wnioski, pożegnanie i zachęta

Układ AVR: brakujące rozdziały

Omówiłem w książce sporo materiału! Z pewnością poruszyłem już wszystkie tematy i nic więcej nie da się nauczyć na temat układu AVR i jego urządzeń peryferyjnych. Prawda? No... nie!

W tej chwili masz już wystarczającą wiedzę, żeby swobodnie czytać arkusze danych i artykuły dostępne w sieci WWW. Poniżej podaję listę tematów, na które nie było już miejsca w książce, a które na pewno warto znać.

Licznik watchdog

System watchdog jest bardzo powolnym licznikiem, który może zostać skonfigurowany do pracy z czasem od 16 milisekund do 8 sekund. Licznik jest o tyle niezwykły, że kiedy osiągnie swoją wartość maksymalną, może wywołać przerwanie lub spowodować ponowne uruchomienie całego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required