O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Zaawansowane sterowanie silnikami

Mostki typu H i silniki krokowe

W Rozdział 14. omówiłem metody sterowania dużymi obciążeniami za pomocą układu AVR, ograniczyłem się jednak do najprostszego przypadku włączenia i wyłączenia. Wykorzystanie w tym samym celu modulacji szerokości impulsu umożliwia dodatkowo zmianę szybkości obrotów silnika. Rewelacja! Teraz nasz mały robot może jechać do przodu albo szybko, albo powoli. Ale co można zrobić, gdybyśmy chcieli kazać mu jechać do tyłu?

W tym rozdziale wprowadzę kilka użytecznych pojęć związanych z zaawansowanym sterowaniem silnikami. W pierwszym kroku będziemy musieli zbudować (albo kupić) układ umożliwiający odwrócenie biegu silnika prądu stałego przez zmianę polaryzacji zasilania. Taki układ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required