O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Sterowanie serwomotorami

Zegar czasu rzeczywistego i laserowy „zegar słoneczny”

Serwomotory to najważniejszy element każdego małego robota. Dodatkowo zostały przystosowane do współpracy z sygnałami stosowanymi w elektronice cyfrowej. Umożliwiają tak łatwą współpracę z układami AVR, że idealnie nadają się do wprowadzenia do tematyki sterowania ruchem za pomocą mikrokontrolerów. Na Rysunek 11-1 można zobaczyć kilka różnych serwomotorów z mojej prywatnej kolekcji.

Przykłady serwomotorów
Rysunek 11-1. Przykłady serwomotorów

W tym rozdziale wykorzystamy względnie dokładne mechanizmy serwomotorów do przygotowania laserowego zegara słonecznego, czyli kropki lasera, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required