O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Modulacja szerokości impulsu

Przygaszanie diod i „analogowe” wyjście

Dotąd w naszych programach wszystko było tylko włączone albo wyłączone, czyli całkowicie cyfrowe. Diody były albo włączone, albo zgaszone. Membrana głośnika była albo w pełni wciągnięta, albo całkowicie wypchnięta. Takie przepychanie elektronów w tę lub tamtą stronę nie było zbyt finezyjne. Samo włączanie i wyłączanie może sprawiać frajdę, ale czasami, zamiast błyskać diodami, wolelibyśmy je powoli wygasić albo uruchomić silnik z połową prędkości. Można też pokusić się o wygenerowanie faktycznych fal dźwiękowych, a nie tylko fali prostokątnej, i dodatkowo zapewnić im regulację głośności.

Aby osiągnąć takie efekty, musimy znaleźć sposób generowania pośrednich wartości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required