O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Manipulacje na bitach

Oczy Cylonów i coś jeszcze

W tym rozdziale wykorzystamy diody LED do zrobienia skanera przypominającego oczy Cylonów. W końcu każdy potrzebuje czegoś takiego. Te ciągle przemieszczające się światła (no, oprócz ich złych zamiarów) były tym, co nadawało Cylonom osobowość. Czy K.I.T.T. byłby choć w części tak użyteczny bez swoich czerwonych światełek? Nie sądzę. A teraz będziemy mogli zbudować ich odpowiednik.

Nie będę tu kłamał. Tworzenie oczu Cylonów pozwoli poznać podstawy fundamentalnych koncepcji programowania mikrokontrolerów: nauczysz się przełączania poszczególnych bitów w rejestrach sprzętowych. Choć nie brzmi to już tak interesująco, jednak mechanizmy poznane w tym rozdziale będą wykorzystywane w każdym mikrokontrolerze, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required