O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Współpraca

Jeśli pracujemy w dużej firmie lub należymy do grupy zainteresowań, to stworzenie perfekcyjnej prezentacji będzie zapewne wymagało współpracy z innymi osobami. Możemy być odpowiedzialni za utworzenie pierwszej wersji prezentacji, lecz później musimy ją przekazać innym członkom zespołu, aby poznać ich opinię, wprowadzić niezbędne poprawki itd.

PowerPoint udostępnia wiele mechanizmów i możliwości ułatwiających wspólną pracę wielu osób nad jedną prezentacją. Program pozwala na umieszczanie na slajdach wirtualnych notatek, za pomocą których można przekazywać swoje uwagi innym. Po zakończeniu zbierania opinii można je zablokować i opatrzyć podpisem cyfrowym w celu uniemożliwienia ich dalszej edycji. Oprócz tego PowerPoint jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required