O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Stwórz aktywne slajdy

Jeżeli zdarzyło nam się widzieć jakąś prezentację w PowerPoincie, to zapewne zwróciliśmy uwagę na półprzezroczyste przyciski znajdujące się w lewym dolnym rogu każdego slajdu. Przyciski te pozwalają prelegentowi przejść do następnego slajdu lub cofnąć się do poprzedniego, a także umożliwiają skorzystanie z kilku innych opcji nawigacyjnych. Owe predefiniowane, interaktywne elementy nadają się wyśmienicie do poruszania się po prezentacji, ale sam PowerPoint daje nam coś więcej — pozwala na dodawanie własnych elementów interaktywnych, mianowicie łączy oraz akcji.

  • Łącza. PowerPoint pozwala w szybki sposób utworzyć pięć rodzajów łączy: łączy z jednego slajdu do innego slajdu w tej samej prezentacji, do slajdu w innej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required