O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Przedstawianie prezentacji

Wdawnych czasach przeprowadzenie prezentacji niemal zawsze oznaczało podłączanie laptopa do projektora, wyświetlanie kolejnych slajdów za pomocą pilota i dokładne objaśnianie wszystkich punktów — wszystko przed prawdziwą publicznością. Oczywiście nadal możemy w ten sposób przeprowadzać prezentacje, ale obecnie istnieją jeszcze inne możliwości. Na przykład:

  • Publikowanie prezentacji w postaci zestawu stron internetowych.

  • Kopiowanie prezentacji na płytę CD. Ta opcja nadaje się szczególnie do publikowania prezentacji, których tempo odtwarzania jest sterowane przez widza lub w pełni automatycznych, takich jak prezentacje instruktażowe lub odtwarzane w kioskach.

  • Rozsyłanie prezentacji do osób zainteresowanych drogą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required