O'Reilly logo

PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik by E. A. Vander Veer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Formatowanie slajdów

Wpoprzednim rozdziale poznaliśmy sposoby ustawiania tekstu w akapitach, kolumnach i listach. Teraz pora na coś większego. W niniejszym rozdziale zobaczymy, jak można sformatować slajd za pomocą gotowego układu oraz jak zmienić motyw (patrz „Wybieramy motyw”) lub schemat kolorów (zestaw specjalnie dobranych kolorów). Nauczymy się również korzystać z funkcji automatycznego formatowania, które bywają przydatne zwłaszcza wtedy, gdy musimy szybko przygotować prezentację.

Zmiana układu slajdu

Za każdym razem, gdy tworzymy slajd — podczas przygotowywania nowej prezentacji („Rozpoczynamy tworzenie nowej prezentacji”) lub poszerzania już istniejącej o dodatkowe slajdy (Czas Projektowania: Efektywne stosowanie tekstu) — PowerPoint ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required