O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Wzorzec Stan

Gdyby młodzi ludzie zdawali sobie sprawę, jak szybko staną się zlepkiem przyzwyczajeń, zwracaliby o wiele większą uwagę na swoje postępowanie, dopóki jeszcze znajdują się w stanie formowania.

William James

Podejmując każdą akcję, musimy spojrzeć poza samą akcję, na nasz przeszły, teraźniejszy i przyszły stan, oraz na innych, których ta akcja może dotknąć, i dostrzec relacje między wszystkimi tymi rzeczami. A wtedy musimy być bardzo ostrożni.

Blaise Pascal

Wszystkie nasze ostateczne decyzje są podejmowane w stanie umysłu, który nie będzie trwał.

Marcel Proust

Czym jest wzorzec Stan?

Wzorzec Stan jest jednym z najbardziej intrygujących i użytecznym spośród tych omawianych przez GoF. Wzorzec ten jest często wykorzystywany w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required