O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Wzorzec Dekorator

Wdzięk w przypadku większości mężczyzn i prawie wszystkich kobiet jest dekoracją.

E.M. Forster

To nie było zwyczajnie okropne, to było nadzwyczajnie okropne. To był rodzynek okropności.

Dorothy Parker

Ozdobą domu jest przyjaciel, który często w nim bywa.

Ralph Waldo Emerson

Znała wielki architektoniczny sekret polegający na ozdabianiu jej konstrukcji, nigdy nie konstruowała ozdób.

Anthony Trollope

Czym jest wzorzec Dekorator?

Jako wzorzec strukturalny Dekorator rozbudowuje istniejącą strukturę. W przypadku wzorca Adapter struktura jest rozszerzana o klasę adaptera, która rozwiązuje problem niekompatybilnych interfejsów. Dekorator dodaje obiekty do istniejących obiektów. Nazywany także Opakowaniem (podobnie jak Adapter) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required