O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Wzorzec Metoda Fabrykująca

Ruchy kobiet wywołały wśród pracowników fabryk wielką mobilizację, która zniszczyła dawne wzorce.

Emma Bonino

Projektowanie to metoda łączenia formy i zawartości. Projektowanie, jako dziedzina sztuki, ma wiele definicji; nie ma jednej definicji. Projektowanie może być sztuką. Projektowanie może być estetyczne. Projektowanie jest bardzo proste, dlatego właśnie jest takie skomplikowane.

Paul Rand

Stwórz swoją własną metodę. Nie polegaj ślepo na mojej. Wymyśl coś, co sprawdzi się dla Ciebie! Ale łam konwencje, błagam.

Konstanty Stanisławski

Czym jest wzorzec Metoda Fabrykująca?

Jako część kategorii wzorców kreacyjnych wzorzec Metoda Fabrykująca ma za zadanie coś tworzyć. W przypadku tego wzorca to coś to produkt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required