O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Podstawowe zagadnienia wzorców projektowych

Duże organizacje w luźnej organizacji. Nie, byłoby to tak prawdziwe jak powiedzenie, że organizacja to zawsze dezorganizacja.

Gilbert K. Chesterton

Jeżeli dysponujesz tylko młotkiem, każdy problem będziesz postrzegał jako gwóźdź.

Abraham Maslow

Ponieważ rzeczy są, jakie są, nie pozostaną, jakie są.

Bertolt Brecht

Wprowadzenie do MVC

W latach 70., kiedy interfejsy użytkownika (UI) były jeszcze mało skomplikowane, programista zdecydował się na odseparowanie głównych elementów wymaganych przez graficzny interfejs użytkownika. Każda z części otrzymała swoje zadanie i każda komunikowała się z pozostałymi częściami. Części były grupowane w obiekty domenowe i obiekty prezentacyjne. Obiekty domenowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required