O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. PHP a programowanie obiektowe

Nie ma nic potężniejszego od idei, na którą nadszedł czas.

Victor Hugo

Nie módl się o zadania odpowiadające twoim możliwościom. Módl się o możliwości odpowiadające twoim zadaniom.

Phillips Brooks

Dogłębna moc jest uzyskiwana poprzez ciągłe zapewnianie samego siebie w myślach, że urodziło się po to, aby kontrolować.

Andrew Carnegie

Ignorancja jest przekleństwem Boga; wiedza to skrzydła, na których wznosimy się ku niebu.

William Shakespeare

Wstęp do średnio zaawansowanego i zaawansowanego programowania

Kiedy uczymy się czytać, opowieści, słowniki i słowa są raczej proste. Krótkie i proste historie wymagają niewielkich i prostych narzędzi. Kiedy jednak nasz poziom zaawansowania wzrasta i zapoznajemy się z dziełami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required