O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 11.

Profilowanie

Profilowanie to zbiór czynności mających na celu ocenę wydajności aplikacji. W ten sposób można wykryć wiele usterek wydajnościowych i znaleźć wąskie gardła spowalniające działanie programu. Innymi słowy, jeśli Twoja aplikacja jest powolna, użyj profilera, aby sprawdzić dlaczego. Za pomocą profilera można przejrzeć cały stos wywołań PHP, by dowiedzieć się, które funkcje i metody są wywoływane, w jakiej kolejności są wywoływane, jakie argumenty przyjmują oraz jak długo każda z nich działa. Ponadto można sprawdzić, ile pamięci i zasobów procesora jest wykorzystywanych w cyklu obsługi żądania aplikacji.

Kiedy używać profilera

Aplikacji PHP nie trzeba od razu profilować. Robi się to tylko wtedy, gdy wystąpią problemy z wydajnością, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required