O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 7.

Wdrażanie serwera

Po wybraniu hostingu dla aplikacji należy skonfigurować serwer i przygotować go do działania. Szczerze mówiąc, wdrażanie serwera to bardziej sztuka niż nauka. Wszystko zależy od wymagań aplikacji, której chcesz na danym serwerze używać.

image

Jeśli korzystasz z usługi typu PaaS, to zarządzaniem serwerem zajmuje się dostawca. Twoja rola sprowadza się do wykonywania usługi dostawcy, aby przenieść aplikację na jego platformę.

Jeśli nie korzystasz z usługi typu PaaS, to musisz przygotować do działania swój serwer VPS lub dedykowany. „Wdrażanie serwera” brzmi strasznie, ale w rzeczywistości nie jest takie trudne (nie śmiej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required