O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 4.

Komponenty

W nowoczesnym programowaniu w języku PHP coraz mniejsze znaczenie mają wielkie monolityczne systemy szkieletowe, a popularność zyskują rozwiązania złożone z wyspecjalizowanych współpracujących ze sobą komponentów. Gdy zaczynam prace nad nową aplikacją, rzadko kiedy sięgam od razu po Laravel lub Symfony. Zamiast tego zastanawiam się, które z dostępnych komponentów mogę wykorzystać.

Dlaczego używać komponentów

Nowoczesne komponenty PHP dla wielu programistów są czymś nowym. Sam o ich istnieniu dowiedziałem się zaledwie kilka lat temu. Kiedyś odruchowo budowę nowych aplikacji zaczynałem od wyboru systemu typu Symfony lub CodeIgniter i nawet nie rozważałem innych możliwości. Wiązałem się ze środowiskiem jednego zamkniętego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required