O'Reilly logo

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki by Josh Lockhart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 3.

Standardy

Liczba komponentów i systemów szkieletowych w PHP może przyprawić o zawrót głowy. Dostępne są zarówno wielkie systemy, jak Symfony (http://symfony.com) czy Laravel (http://laravel.com), jak i mikrosystemy, takie jak Silex (http://silex.sensiolabs.org) czy Slim (http://slimframework.com). Są też stare szkielety, jak CodeIgniter (http://www.codeigniter.com), które stworzono wiele lat przed powstaniem nowoczesnych wersji języka PHP. Ekosystem nowoczesnego PHP to istny tygiel gotującego się kodu, z którego programiści wyciągają smakowite kąski do budowy swoich aplikacji.

Niestety stare systemy szkieletowe PHP powstawały w izolacji i nie współdzielą kodu z innymi systemami. Jeśli w swoim projekcie używasz jednego z nich, to utknąłeś ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required