O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Obsługa cookies i sesji oraz kontrola dostępu

Cookies i obsługa sesji to dwie z tych tajemniczych technologii, które niemal zawsze wydają się groźniejsze i bardziej złożone niż są w rzeczywistości. W rozdziale rozprawię się z tymi mitami, wyjaśniając przystępnie, czym one są, jak działają i jaki można z nich odnieść pożytek. Przedstawię również praktyczne przykłady ilustrujące te technologie.

Na koniec wykorzystam nowe narzędzia, aby rozszerzyć mechanizmy administracyjne bazy danych kawałów o zaawansowany mechanizm kontroli dostępu.

Cookies

Większość współczesnych programów komputerowych zachowuje podczas zamykania jakąś informację o swoim stanie. Czy jest to położenie okna aplikacji, czy też nazwy pięciu ostatnio używanych plików, ustawienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required