O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Formatowanie zawartości przy użyciu wyrażeń regularnych

Prawie skończyliśmy! Przygotowaliśmy bazę danych, w której przechowywać będziemy kawały, uporządkowaliśmy dowcipy w kategorie i możemy zapisywać informacje o ich autorach. Nauczyliśmy się, jak tworzyć stronę WWW, która będzie wyświetlała odwiedzającym bibliotekę kawałów. Przygotowaliśmy też zestaw stron WWW, dzięki którym administrator witryny będzie mógł zarządzać biblioteką kawałów bez potrzeby posiadania jakiejkolwiek wiedzy na temat zasad działania baz danych.

W ten sposób powstała witryna WWW, która zdejmuje z administratora obowiązek wklejania po wielokroć nowej zawartości do przygotowanych szablonów HTML oraz brzemię zarządzania trudną do ogarnięcia liczbą plików HTML. Kod ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required