O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. System zarządzania zawartością

Aby dokonać przeskoku od strony WWW, która po prostu wyświetla informacje przechowywane w bazie danych, do profesjonalnej witryny opartej na bazie danych, musimy przygotować system zarządzania zawartością (zwany też czasem w skrócie CMS od ang. słów content management system). System ten zazwyczaj przyjmuje postać kilku stron WWW, do których dostęp mają tylko użytkownicy posiadający uprawnienia do wprowadzania zmian w naszej witrynie WWW. Strony te pełnić będą funkcję interfejsu administrowania bazą danych i umożliwią użytkownikom przeglądanie i modyfikację informacji przechowywanych w bazie danych, bez konieczności przejmowania się takimi przyziemnymi drobiazgami jak zapytania języka SQL.

Pewne proste ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required