O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Programowanie strukturalne w języku PHP

Zanim zaimplementujemy kolejne rozszerzenia bazy danych kawałów, trzeba nieco poszerzyć znajomość programowania w PHP. Przede wszystkim chcę pokazać kilka technik, dzięki którym można lepiej strukturalizować kod.

Techniki strukturalizacji kodu są użyteczne we wszystkich projektach PHP, poza tymi najprostszymi. Już w Rozdział 3. dowiedziałeś się, jak dzielić kod PHP na mniejsze pliki, takie jak kontroler oraz zbiór powiązanych z nim szablonów. To pozwoliło na odseparowanie od siebie logiki witryny działającej po stronie serwera oraz kodu HTML, który wyświetla dynamiczną treść wygenerowaną przez tę logikę. Właśnie w tym celu pokazałem, jak powinno się używać instrukcji include języka PHP.

Język PHP ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required