O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Projektowanie relacyjnych baz danych

Począwszy od Rozdział 2, pracujemy z bardzo prostą bazą kawałów, składającą się tylko z pojedynczej tabeli, nazwanej jakże odpowiednio kawal. Mimo iż ta baza danych służyła nam całkiem dobrze, gdy poznawaliśmy podstawy systemu MySQL, projektowanie baz danych jest znacznie bardziej złożone, niż zdawałby się sugerować ten prosty przykład. W tym rozdziale rozwiniemy naszą przykładową bazę danych oraz poznamy kilka nowych funkcji systemu MySQL, co pomoże lepiej zrozumieć i docenić wszystkie możliwości relacyjnych baz danych.

Ostrzegam jednak z góry, że wiele tematów zostanie opisanych dość pobieżnie i w sposób bardzo nieformalny. Każdy wykładowca informatyki zgodzi się ze mną, że projektowanie baz danych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required