O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Publikowanie w sieci WWW danych przechowywanych w bazie MySQL

Nareszcie, właśnie na to czekaliśmy! W tym rozdziale opowiem, jak pobierać informacje przechowywane w bazie danych MySQL i wyświetlać je na stronie WWW, aby mieli do nich dostęp wszyscy użytkownicy.

Do tej pory po zainstalowaniu nauczyliśmy się podstaw działania MySQL, systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych oraz PHP, języka skryptowego działającego po stronie serwera. Teraz dowiemy się, jak połączyć te narzędzia, by za ich pomocą przygotować witrynę WWW opartą na bazie danych!

Idea działania

Zanim przystąpimy do dalszych rozważań, warto przypomnieć sobie, jaki jest nasz główny cel. Mamy do dyspozycji dwa wspaniałe narzędzia: język skryptowy PHP i system zarządzania bazami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required